JBL PRO SCAPE NPK MACROELEMENTS 250ML

JBL PRO SCAPE NPK MACROELEMENTS 250ML
JBL PRO SCAPE NPK MACROELEMENTS 250ML
JBL PRO SCAPE NPK MACROELEMENTS 250ML
Euro 16.38 Euro 12.50 *Prijzen zijn inclusief btw *Prijzen zijn inclusief btw
Artikelcode2111400
4014162211149

JBL ProScape NPK Macroelements 250ML

Plantenmest met stikstof, fosfor en kalium

  • Voor alle aquaria met weinig dieren, bv. nano- en aquascapingaquaria.
  • Bevat stikstof (in de vorm van nitraat), fosfor (in de vorm van fosfaat) evenals kalium en magnesium voor het doelgericht verhogen van deze waarden.
  • In aquaria met voldoende dieren heeft de toepassing van een basismestsof, bv. JBL Ferropol of JBL ProScape Fe + Microelements de voorkeur.

  • Bevat een pompdoseerdop die op de fles geschroefd kan worden en per druk 2 ml doseert.

NL Waarom plantenmest uit de JBL ProScape Fertilizer reeks?
Een gezonde plantengroei baseert op de volgende drie hoofdzuilen: licht, CO2 en voldoende, respectievelijk de optimale hoeveelheid minerale voedingsstoffen. De verzorging met voedingsstoffen wordt in de Wet van het minimum van Justus von Liebig als volgt beschreven: De opbrengst (groei) van een gewas hangt af van de bouwstof die er het minst aanwezig is onafhankelijk van de vraag of er sprake is van een micro- of een macro- element. Micro-elementen zijn sporenelementen, die planten in geringe hoeveelheid nodig hebben. Macro-elementen hebben ze daarentegen in grotere hoeveelheden nodig om te kunnen groeien.
In een aquarium met veel planten worden grote hoeveelheden micro- en macro-elementen verbruikt. Behalve micro-elementen bereiken de macro-elementen stikstof, fosfor en kalium al vlug hun minimum vooral als er maar weinig vissen in het aquarium worden gehouden.
Voor een goed verlicht plantenaquarium wordt aanbevolen de volgende waarden aan te houden: CO2:  20-35 mg/l Nitraat-stikstof (NO3):  10-30 mg/l Kalium (K):  10-30 mg/l Fosfaat (PO4):  0,1-1,5 mg/l IJzer (Fe):  0,1-0,5 mg/l Magnesium (Mg):  5-10 mg/l
Voor de basisverzorging met micro-elementen is JBL ProScape Fe +Microelements bijzonder geschikt, omdat het alle essentiële sporenelementen in een evenwichtige verhouding bevat.
Het doseren van de macro-elementen is het eenvoudigst met JBL ProScape NPK Macroelements, maar de componenten stikstof, fosfor, kalium en magnesium kunnen ook ieder afzonderlijk worden toegediend. Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan de tweede methode, verdient het aanbeveling de juiste hoeveelheden voedingsstoffen met behulp van JBL Test Sets via de waterwaarden te bepalen.
Waarom JBL ProScape P Macroelements?
Fosfor in de vorm van fosfaat speelt een cruciale rol bij alle levensprocessen. Het vormt bijvoorbeeld een centrale rol bij de gehele energiestofwisseling en maakt deel uit van de opbouw van de genetische informatie van alle organismen.
Terwijl een aquarium met naar verhouding veel vissen vaak veel overtollig fosfaat bevat dat algenoverlast kan veroorzaken, heerst in plantenaquaria vaak een tekort aan fosfaat, omdat de waterplanten fosfaat verbruiken, zodat dat de groei beperkt.
NL
Dosering per 100 liter CO2 2 ml / 100 l 1 ml / 100 l CO2 1 ml / 100 l 0,5 ml / 100 l
Daar het in de meeste aquaria toegepaste drinkwater al naar gelang het waterleidingbedrijf zeer verschillende hoeveelheden fosfaat bevat, verdient het aanbeveling het momentele fosfaatgehalte van het water eerst met een JBL PO4 Test Set sensitive te meten alvorens JBL ProScape P Macroelements plantenmest aan het water toe te voegen.
Wat is JBL ProScape P Macroelements?
JBL ProScape P Macroelements verrijkt aquariumwater met fosfor in de vorm van in water oplosbare fosfaten. Deze voorzien in de aanvoer van het nodige fosfaat naar de waterplanten. Daarnaast wordt het water verrijkt met kalium.
1 ml JBL ProScape P Macroelements bevat
Hieruit volgt dat 2 ml op 100 l aquariumwater de volgende waarden oplevert 5,0 mg fosfaat 0,1 mg/l fosfaat 8,35 mg kalium 0,17 mg/l kalium Hoe wordt JBL ProScape P Macroelements gedoseerd?
Bij aquaria met sterk licht, d.w.z. met >= 1 W / l lichtsterkte is de normale dosering 2 ml op 100 liter water, bij aquaria met een lagere aangeboden lichtsterkte is de dosering 1 ml/100 liter water. Met de aanvoer van kooldioxide dient eveneens rekening te worden gehouden.
Aanbevolen waarden voor de bemesting overeenkomstig de specifieke omstandigheden van het aquarium, zie onderstaande tabel:
Rekening houdend met de uitgangswaarden van de hoeveelheid ververst water kunt u de hoeveelheid plantenmest nauwkeurig bepalen met behulp van de doseringscalculator op http://www.proscape.de.
Daar het daadwerkelijke verbruik niet precies voorzien kan worden, adviseren wij het  fosfaatgehalte regelmatig met de JBL PO4 Test Set sensitive te controleren - met name onmiddellijk vóór iedere vervolgdosering.
Het verbruik aan alle essentiële micro- en macro- elementen is met name voor sommige micro-elementen niet te voorspellen en is voor een groot gedeelte
NL afhankelijk van de soorten waterplanten. Omdat er sprake is van bijzonder geringe hoeveelheden zijn deze micro-elementen niet meetbaar met de gebruikelijke aquaristische tests. Daarom is het zinvol iedere week ca. 30 à 50 % van het water te verversen en - in geval van een plantenaquarium - daarna een verse portie JBL ProScape Fe +Microelements aan het water toe te voegen om een eventueel teveel aan afzonderlijke voedingsstoffen te voorkomen.
JBL ProScape P Macroelements is perfect afgestemd op de producten uit de JBL ProScape Fertilizer reeks.
JBL ProScape P Macroelements kan zonder gevaar aan aquaria met ongewervelde dieren worden toegevoegd. De plantenmest is niet schadelijk voor garnalen, kreeften en slakken.
Kaliummeststof 1 vloeibaar voor sierplanten in aquaria 1 % in water oplosbare kaliumoxide
Netto gewicht: 253,0 g (250 ml); distributeur: JBL GmbH & Co KG, Dieselstraße 3, D-67141 Neuhofen
Nevenbestanddelen: 0,15 % P2O5; 0,13 % in water oplosbare zwavel; 0,17 % in water oplosbare magnesiumoxide
Waterbereidingsmiddel: Natriumbenzoaat, vitamine C. Opslagaanwijzingen: Bij kamertemperatuur opslaan. Tegen vorst en hitte beschermen. Voor kinderen en huisdieren onbereikbaar bewaren. Toepassing: Voor het bemesten van sierplanten in aquaria.